XXX MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA PIESZA SUWAŁKI – WILNO

XXX Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki – Wilno

XXX MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA PIESZA SUWAŁKI – WILNO

Drodzy Pielgrzymi, Służby i wszyscy Przyjaciele Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki – Wilno.

Czas, który przeżywamy, jest czasem specyficznym. Tak wiele pytań rodzi się w sercu każdego z nas, w tym także pytań dotyczących naszego pielgrzymowania do „Tej, co w Ostrej świeci Bramie”.

Tegoroczne pielgrzymowanie nie może się jednak dokonać w takiej formie jak dotychczas z wiadomych względów. Jednak naszym wielkim pragnieniem jest, aby pielgrzymka chociaż w innym wymiarze odbyła się. Dlatego też zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w formie duchowej. Każdy pielgrzym otrzyma materiały formacyjne w postaci książki z konferencjami, okolicznościowy znaczek z tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki. Jeśli pragniesz uczestniczyć w duchowych owocach rekolekcji w drodze, przyślij nam swój adres, na który przekażemy specjalne deklaracje „pielgrzyma duchowego”. Możesz też do takiej formy pielgrzymowania zachęcić swoich bliskich i znajomych albo przesłać swoje intencje, z którymi chciałbyś w tym roku pielgrzymować, prosząc o ich wysłuchanie. Pragniemy, w miarę możliwości, najważniejsze wydarzenia z każdego dnia rekolekcji jak: Msza św., różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, czy Apel Maryjny transmitować w mediach. Będziemy zapraszać do udziału we Mszy św. sprawowanej w intencjach wszystkich tegorocznych pielgrzymów duchowych 24 lipca, w godzinach południowych, w Ostrej Bramie w Wilnie.

Droga Siostro, Drogi Bracie!

Twoje duchowe wsparcie jest niezbędne do tego, by pokonać przeciwności! Wypełnij deklarację, podziel się informacją z innymi. Niech będzie nas jak najwięcej zjednoczonych na modlitwie w trudnym czasie ograniczeń, wypraszając Miłosierdzia dla nas i całego świata. „Nie lękajcie się”.

Dane kontaktowe: Biuro Pielgrzymki Suwałki – Wilno, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3, 16 – 400 Suwałki, e-mail: suwalki-wilno@salezjanie.pl, tel. /87/734 19 00, +48 668 596 774