Ks. kan. dr Andrzej Jaśko

Ks. Andrzej Jaśko urodził się 04.01.1968 r. w Filipowie. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie  L.O. nr 1 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W roku 1992, po powstaniu Diecezji Ełckiej, przeniósł się na ostatni rok studiów do nowoutworzonego Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku i już w Ełku w 1992 r. przyjął święcenia diakonatu. Rok później 19.06.1993 r. w Katedrze Ełckiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Wojciecha Ziemby.

Po święceniach kapłańskich pracował przez rok jako wikariusz w parafii katedralnej p.w. św. Wojciecha w Ełku. W roku 1994 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a następnie studia doktoranckie z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie.

Po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej wrócił do Ełku i przez 12 lat pracował jako wykładowca i moderator w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku – 2 lata jako prefekt alumnów, 7 lat jako wicerektor, a przez ostanie 3 lata pełnił funkcję rektora.

Od 24.08.2013 r. jest proboszczem parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej.