Niedziela:

        godz. 9.00

        godz. 10.45 (w kaplicy w Bobrach)

        godz. 12.30

Dni powszednie (poniedziałek - piątek):

        godz. 18.00

Sobota:

        godz. 18.00 - Msza św. z formularza niedzielnego