Święty Józef był mężem Maryi i przybranym ojcem Pana Jezusa. Jego postać znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku. Główną uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi, przybranego ojca Jezusa, patrona ojców i rodzin, Kościół katolicki obchodzi 19 marca. Natomiast od 1955 roku dnia 1 maja obchodzone jest wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Papież Pius XII poświęcił ten dzień świętemu Józefowi Rzemieślnikowi, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu świętu pracy. Św. Józef Rzemieślnik jest wzorem i patronem ludzi pracujących.
Św. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Ewangelia nazywa go "mężem sprawiedliwym", to znaczy prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy "Bóg przydał". Jego miastem pochodzenia było Betlejem w Judzie, natomiast mieszkał w Nazarecie w Galilei. Ewangelie określają go mianem cieśli (gr. tektōn, łac. faber). W tamtych czasach określenie to oznaczało rzemieślnika wytwarzającego czy naprawiającego narzędzia rolnicze czy przedmioty z drewna służące za sprzęt domowy, ale były to również prace związane z budownictwem z wykorzystaniem drewna, kamienia i żelaza. Całe swoje życie św. Józef spędził jako rzemieślnik w ciężkiej zarobkowej pracy.
W Nazarecie Józef poznał i poślubił Maryję. Jeszcze przed wspólnym zamieszkaniem Maryja stała się brzemienna i dlatego Józef, w zgodzie z prawem żydowskim, zamierzał ją po kryjomu opuścić. Wtedy we śnie ukazał mu się anioł, wyjaśniając cudowny charakter poczęcia Jezusa. W związku z zarządzonym przez cesarza rzymskiego Augusta spisem ludności Józef i brzemienna Maryja udali się do Betlejem i tam Maryja urodziła Syna. Józef nadał mu imię Jezus, zgodnie z poleceniem anioła. Za radą anioła Józef uciekł z Dziecięciem i Jego Matką do Egiptu. Po śmierci Heroda rodzina wróciła do Nazaretu.
Tradycja mówi, że Józef, Opiekun Świętej Rodziny, uczył ciesielskiego rzemiosła Jezusa. Gdy Jezus miał lat 12, rodzina udała się w pielgrzymkę do Jerozolimy. Wzmianka o tym wydarzeniu jest ostatnią wiadomością w ewangeliach o Józefie. Być może niedługo potem umarł. Być może jednak, powodowany skromnością, pozostawał na dalszym planie. Ewangeliści nie przekazali nam żadnego słowa św. Józefa.
Św. Józef jest także patronem Kościoła, patronem szczególnym, ponieważ jest wzorem ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy, czuły, mądry, ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten sposób stał się wyraźnym i czytelnym obrazem ojcowskiej miłości Boga. Zapewne niektóre cechy Jezusa są odbiciem osobowości św. Józefa. Choć nie był ojcem naturalnym Jezusa, według prawa żydowskiego, jako mąż Maryi, był Jego ojcem i opiekunem.
Pierwszy o św. Józefie pisał św. Hieronim. Szczególnie jego kult propagowała św. Teresa od Jezusa. Wielokrotnie wyznawała ona, że o cokolwiek poprosiła Boga za wstawiennictwem św. Józefa, zawsze to otrzymywała. Papież Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa, a Jan XXIII, którego św. Józef był patronem chrzcielnym, wprowadził to imię do kanonu rzymskiego. Jan Paweł II wydał list pasterski "Redemptoris custos", w którym ukazuje św. Józefa jako wzór mężczyzny na nasze czasy. Jego wstawiennictwo jest pomocą również dla tych, którzy nie założyli jeszcze rodziny, to właśnie do niego można zwracać się z prośbą o wsparcie w znalezieniu dobrego męża czy żony.