Triduum Paschalne 2020:

Wielki Czwartek:

godz.19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek:

W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (ilościowy i jakościowy)

godz.19.00 , adoracja Krzyża, na zakończenie przeniesienie Pana Jezusa do Grobu.

Wielka Sobota:

Zapraszam do czuwanie przy Grobie Pańskim od godz.11.00 – 13.00 oraz od 15.00( Koronka do Miłosierdzia) i czuwanie do 18.30

godz. 19.00 Msza św. Wigilii Paschalnej, przynosimy ze sobą gromnice, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

godz. 6.00Msza św. Rezurekcyjna (bez procesji)

Bobry godz. 9.00 - Msza św. Rezurekcyjna (bez procesji)

godz. 12.00 - Msza św.

II Dzień Wielkanocy: Msze św. jak w niedzielę: 9.00; 12.30; Bobry 10.45

Ks. Proboszcz

=====================================================

Niedziela Palmowa (05.04.2020 r. -12.04. 2020 r.)

 

Dzisiaj: - Niedziela Palmowa, błogosławieństwo palm na każdej Mszy św.(nie ma Procesjii). Rozpoczynamy Wielki Tydzień.

- Msze św. według porządku niedzielnego.

- w związku z epidemią wirusa, nie ma zmiany T.Ż.R. Odmawiamy tajemnice, które posiadamy, aż do odwołania

W tym tygodniu:- od jutra do Wielkiej Środy w godz. 10.00 do 11.00 oraz od 16.30 do 17.30 można indywidualnie skorzystać ze Spowiedzi. Od godz. 16.30 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia i suplikacje o godz. 17.30 i Msza św. wieczorowa. W Triduum Paschalnym i Święta nie będzie Spowiedzi. Sprawy kancelaryjne, po telefonicznym uzgodnieniu, proszę załatwić do Wielkiej Środy. W Triduum Paschalnym i Święta kancelaria jest nieczynna.                                                                                                                                                                                                                        TriduumPaschalne:

Wielki Czwartek: - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00

Wielki Piątek w tym dniu obowiązuje nas post ścisły( jakościowy i ilościowy). Nie ma wspólnej Drogi Krzyżowej, zachęcam do indywidalnego odprawiania Drogi Krzyżowej w ciągu dnia na zewnątrz ( na krzyżach są zawieszone rozważania).

godz. 19.00- Liturgia Męki Pańskiej, nie ma w tym dniu Mszy św. Adoracja krzyża, tylko w formie ukazania Krzyża wiernym. Przeniesienie Pana Jezusa do Grobu, adoracja prz Grobie, indywidualna do godz. 21.00. W czasie tej adoracji możliwość skorzystania ze Spowiedzi.

Wielka Sobota: - nie ma poświęceń pokarmów. Pokarmy święcą Ojcowie Rodzin, przed śniadaniem wielkanocnym w Niedzielę Zmartwychwstania.( przy wyjściu, na stoliku wyłożony jest schemat tego błogosławieństwa)

- adoracja indywidualna, przy Grobie od godz. 11.00 do 13.00 i od 15.00( Koronka do Miłosierdzia Bożego) oraz czuwanie do 18.30

- Msza Wigilii Paschalnej o godz. 19.00( przynosimy gromnice, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:- godz. 6.00 – Msza św. Rezurekcyjna(nie ma procesjii);następna Msza św. o godz. 12.00; Bobry godz. 9.00- Rezurekcja

II Dzień Wielkanocy – Msze św. o godz. 9.00; 12.30 w Bobrach o godz. 10.45

W przyszła niedzielę- Ur. Miłosierdzia Bożego, Zapraszam na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego na godz. 8.30. Od Wielkiego Piatku rozpoczynamy, codziennie Nowennę przygotowującą nas do tej Uroczystości.

Obowiązek przystąpienia do Spowiedzi wielkanocnej i Komunii został rozciągnięty do Niedzieli Trójcy Świetej (07 czerwca)

Bóg zapłać p. Józefowi Gajek i Jego Pracownikom za prace wykonane przy k-le.

ks. Proboszcz

===========================================

V Niedziela Wielkiego Postu (29.03.2020 r. - 05.04. 2020 r.)

Dzisiaj:- Msze św. według porządku niedzielnego.

- przypominam, że obowiązuje nas przepis państwowy, dotyczący obecności 5 osób na Mszy św.

W tym tygodniu:- Możemy codziennie indywidualnie przyjść do k-ła i modlić się, od godz. 17.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia i suplikacje o godz. 17.30 i Msza św. wieczorowa. Codziennie od rana k-ł jest otwarty, zachęcam więc do modlitwy.

- I czwartek miesiąca, modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne

- I piątek miesiąca,( nie ma odwiedzin chorych)

- I sobota miesiąca, zapraszam na godz. 17.30 na Różaniec z racji I soboty miesiąca

W przyszłą niedzielę: - Niedziela Palmowa, błogosławieństwo palm na każdej Mszy św.(nie ma Procesjii)

- zapraszam na godz. 8.30 na Różaniec w intencji powstrzymania wirusa oraz ofiar wirusa

- Msze św. według porządku niedzielnego.

- w związku z epidemią wirusa, nie ma zmiany T.Ż.R. Odmawiamy tajemnice, które posiadamy, aż do odwołania.

Proszę zgłaszać rocznice ślubów w kwietniu, byśmy mogli się w przyszłą niedzielę za nich pomodlić.

  W przyszłą niedzielę podam szczegółowe zasady obowiązujace nas w Wielkim Tygodniu, zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa. Zarządzenie Ks. Biskupa, będzie wywieszone w gablotach oraz znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i diecezji.

Bobry:- I piątek miesiąca, nie ma odwiedzin chorych. Msza św. o godz. 16.30

W przyszłą niedzielę: - Niedziela Palmowa, błogosławieństwo palm na każdej Mszy św.(nie ma Procesjii)

ks. Proboszcz

=============================================

WSKAZANIA BISKUPA EŁCKIEGO ODNOŚNIE PRZEŻYWANIA NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA I UROCZYSTOŚCI PASCHALNYCH.

Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkie Niedzieli!

Kard. Stefan Wyszyński

Drodzy Wierni, Czcigodni Bracia w Kapłaństwie,

mijają kolejne dni Wielkiego Postu, naznaczone szczególnym trudem przeżywania naszej religijności w odosobnieniu, dla dobra siebie i innych. Z serca dziękuję za odpowiedzialność i zrozumienie tego szczególnego czasu wyrzeczenia. Dziękuję kapłanom za odważne podejmowanie wysiłków duszpasterskich, za umożliwianie Wiernym, w trudniejszych warunkach, łaski Sakramentu Pojednania, modlitwy i Eucharystii przy zmniejszonej liczbie uczestników. Zbliżające się dni Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy także będziemy musieli przeżyć przy zachowaniu ograniczeń i norm wskazanych przez Watykańskie Dykasterie oraz przez Episkopat Polski.

1. Penitencjaria Apostolska wystosowała dekret udzielający odpustów zupełnych poszczególnym wiernym – tekst Dekretu umieszczony jest na stronie internetowej Episkopatu i Diecezji Ełckiej; będzie również ogłaszany w Radio 5.

2. Dekretem z 14 marca br. aż do dowołania udzieliłem Wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Ełckiej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Jednocześnie zalecam, aby osoby korzystające z dyspensy uczestniczyły we Mszy św. transmitowanej w mediach publicznych lub internecie. Zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy i bardzo o nią proszę. Zanośmy do Boga stałą intencję uwolnienia świata od zagrożenia, módlmy się za siebie nawzajem, za personel medyczny, za kapłanów i wolontariuszy.

Przypominam zachętę, by każdego dnia o godz. 15.00 modlić się w domach Koronką do Bożego Miłosierdzia, a o 20.30 łączyć się z kapłanami i osobami konsekrowanymi na modlitwie różańcowej.

3. Caritas Diecezji Ełckiej oprócz stałego wspomagania poprzez parafialne Zespoły Caritas rodzin potrzebujących, organizuje akcję „Paczka bezdotykowa”. W parafiach wolontariusze będą przekazywali przygotowane wcześniej paczki żywnościowe dla starszych i potrzebujących, którzy nie powinni wychodzić z domów. Do akcji można włączyć się poprzez posługę wolontariatu, lub składając ofiary na zakup kolejnych paczek. Więcej informacji na stronie internetowej oraz telefonicznie u duszpasterzy parafii.

4. Wielki Tydzień

Niedzielę Palmową przeżywamy bez procesji z palmami, odwołane zostają spotkania Młodzieży.

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane – zachęcam, by łączyć się duchowo z celebracjami kościelnymi poprzez transmisje na żywo. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami. Liczba wiernych w kościołach – do 5 osób. W Wielkim Tygodniu szczególnie zachęcam do częstej medytacji nad Słowem Bożym w naszych rodzinach, korzystajmy z Pisma św., czytajmy teksty biblijne zwłaszcza dotyczące Męki Pańskiej.

Wielki Czwartek

– Msza Krzyżma będzie sprawowana w Katedrze Ełckiej bez udziału wiernych.

– Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie w Katedrze i kościołach parafialnych. Nie stosuje się podczas Mszy św. obrzędu umycia nóg. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament pozostaje w Tabernakulum – nie buduje się „ciemnicy” ani „Ołtarza adoracji”. Zachęcam w tym dniu do szczególnej modlitwy za Kapłanów. Zachęcam do czytania Pisma św., a zwłaszcza opisu ustanowienia Eucharystii – proszę, by czynili to Ojcowie rodzin.

Wielki Piątek

– Nabożeństwo pasyjne w kościołach z adoracją Krzyża poprzez ukazanie, bez podchodzenia i ucałowania. Drogi Krzyżowe przeżywane mogą być w domach poprzez transmisje medialne. W domach zachęcam również do Adoracji krzyża, przy zapalonych świecach oraz do czytania Pisma św., a zwłaszcza opisu Męki Pańskiej – proszę, by czynili to Ojcowie rodzin.

– w kościołach będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim w godzinach wieczornych, lub przez całą noc, a także w ciągu dnia w Wielką Sobotę

Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna

– rezygnujemy ze wspólnotowego poświęcenia pokarmów wielkanocnych w kościołach. Zachęcam do skorzystania z przygotowanego tekstu Obrzędu poświęcenia posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, gdzie wierni sami modlą się w rodzinach; obrzęd znajduje się na stronie internetowej Episkopatu, Diecezji Ełckiej oraz u Duszpasterzy

– możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim w ciągu dnia

– Msza Wigilii Paschalnej – bez uroczystej procesji z Paschałem; liturgia chrzcielna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych;

– zamiast procesji rezurekcyjnej kapłan może udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem od drzwi kościoła

– w Niedzielę Wielkanocną, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą sprawowane dodatkowe Msze św., by umożliwić udział wiernym, którzy zechcą przyjść do kościoła – przy zachowaniu ograniczeń liczby wiernych i odpowiednich dystansach w ławkach między wiernymi.

5. Udzielanie sakramentów Chrztu św. czy Małżeństwa pozostawia się roztropności Księży Proboszczów wg ustaleń z zainteresowanymi; chrzest św. w tym czasie powinien być udzielany poza Mszą św.; do rozważenia duszpasterzy i rodziców pozostaje kwestia przeniesienia w czasie uroczystości I Komunii św. lub zorganizowanie jej w kilku grupach; w późniejszym czasie, w miarę potrzeby zostaną wydane szczegółowe wytyczne odnośnie I Komunii św.

6. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w kolejną rocznicę ustanowienia Diecezji Ełckiej, w Katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku i w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej złożyłem uroczysty Akt zawierzenia naszej Diecezji i wszystkich przebywających Matce Najświętszej.

Sercem i modlitwą towarzyszę wszystkim naszym Wiernym prosząc o wytrwanie w wierze, odnowę wewnętrzną i oddalenie wszelkich niebezpieczeństw duchowych i fizycznych. Niech Chrystus dźwigający Krzyż naszych słabości i grzechów podtrzymuje nas i prowadzi do chwały Nieba, a Jego błogosławieństwo niech nam stale towarzyszy.

+ Jerzy Mazur

Biskup Ełcki

=====================================================

IV Niedziela Wielkiego Postu (22.03.2020 r. - 29.03. 2020 r.)

Dzisiaj:- Msze św. według porządku niedzielnego.

W tym tygodniu:- Możemy codziennie indywidualnie przyjść do k-ła i modlić się, od godz. 17.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia i suplikacje o godz. 17.30 i Msza św. wieczorowa .

- w środę 25 marca, Ur. Zwiastowania Pańskiego. Bardzo proszę, tych, którzy podjęli Duchową Adopcje Dziecka Poczętego, w ubiegłym roku, aby swoją Adopcję przedłużyli na kolejne miesiąca ze względu na czas, który przeżywamy.

- z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu na letni, przesuwamy wskazówki zegara o godzinę do przodu (śpimy o godzine krócej). Porządek Mszy św. w niedzielę według nowego czasu

W przyszłą niedzielę: - Msze św. według porządku niedzielnego.

W związku z epidemią koronawirusa i zarządzeniem Ks. Biskupa, odwołane są Nabożeństwa Gorzkich Żali; Drogi Krzyżowej. Nie ma też żadnych spotkań formacyjnych.

Nikt nie zgłosił się do sprzątania k-ła z ul. Ełckiej. Do sprzątania raszam w piątek po Mszy św. wieczorowej, Rodziny z ul. Ełckiej.

 Bobry:Bóg zapłać naszym Parafian: Baczewskich; Zawłocckich.

ks. Proboszcz

==============================================================

DEKRET Biskupa Ełckiego!

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Obecny dekret jest dopełnieniem wcześniejszych komunikatów, a niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. Na podstawie kanonu 87 §1,1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej wszystkim wiernym diecezji ełckiej i przebywającym na terenie diecezji. (szczegółowe informacje w komunikacie z 13 marca br)

2. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

3. Ograniczam do 50 osób możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach Świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) Pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższa rodzina. Obowiązkiem proboszcza jest dopilnowanie, aby nie została przekroczona dopuszczalna przez prawo państwowe ta liczba osób. Gdy zajdzie potrzeba sprawowania większej liczby Mszy Świętych w niedziele, zezwalam Kapłanom na ich odprawianie.

4. Udział wiernych w Mszach Świętych w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Gdyby była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

5. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób.

6. Zalecam, aby Kapłani w kościołach parafialnych każdego dnia o godz. 15:00, w Godzinie Miłosierdzia do 29 marca, odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego i sprawowali Mszę Świętą w intencji o oddalenie pandemii koronawirusa. Natomiast wszystkich wiernych proszę o duchową łączność i odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w miejscach przebywania.

7. Zgodnie z komunikatem Przewodniczącego KEP z dnia 13 marca, proszę, aby każdego dnia o godz. 20:30, duchowni i osoby konsekrowane odmawiali Różaniec w kościołach, a wierni świeccy w swoich domach rodzinnych i miejscach przebywania, zawierzając Niepokalanemu Sercu Maryi losy naszej Ojczyzny i świata, modlili się w następujących intencjach: za wszystkich wiernych dotkniętych pandemią w Polsce i w świecie, o miłosierdzie Boże dla zmarłych i pociechę dla ich rodzin, o łaskę zdrowia dla chorych oraz o błogosławieństwo dla kapłanów, lekarzy, służby zdrowia i opiekunów, a także o mądrość dla rządzących i roztropność dla wszystkich ludzi. W czasie odmawiania Różańca zachęcam, aby na znak jedności i solidarności zapalić świecę i postawić ją w oknie.

8. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia strony internetowej diecezji ełckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualne informacje.

9. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Matko Kościoła, Módl się za nami!

+ Jerzy Mazur Biskup Ełcki

Ełk, dnia 14 marca 2020 r.

====================================================

III Niedziela Wielkiego Postu (15.03.2020 r. - 22.03. 2020 r.)

Dzisiaj:- Nabożeństwo i Msze św. według porządku niedzielnego.

W tym tygodniu:- Nabożeństwa wieczorowe o godz. 17.30 i Msza św. wieczorowa pozostają bez zmian. Możemy codziennie indywidualnie przyjść do k-ła i modlić się od godz. 17.00.

- w czwartek Ur. św. Józefa, Oblubieńca patrona K-ła Powszechnego.

W przyszłą niedzielę: - po Mszach św. zbierane będą ofiary, na wsparcie leczenia Adriana, naszego parafianina, który chory jest na genetyczną chorobę Lebera. Zbiórka prowadzona będzie przez Strażaków z Rożyńska Wielkiego oraz Stowarzyszenia „ Nasze Prostki”. Wsparcie to ma pomóc w dalszym, bardzo drogim leczeniu Adriana.

W związku z epidemią koronawirusa i zarządzeniem Ks. Biskupa, odwołane są Nabożeństwa Gorzkich Żali; Drogi Krzyżowej i nasze Rekolekcje wielkopostne, które miały rozpocząć się w przyszłą niedzielę, wszystkie spotkania formacyjne dzieci i młodzieży aż do odwołania. Bardzo prosimy dostosować się do tego zarządzenia. Wyjaśnić dalsze zarządzenia ks. Biskupa: uczestnictwo we Mszy św. w niedzielę (50 osób- rodzina zamawiająca Mszę św.); znak pokoju; Komunia itp.

Bóg zapłać za posprzątanie k-ła naszym parafianom z ul. Kościuszki: p. Rakieć; Szawarejko; Litwinko; Juczykowskim; Kadłubowskim. Do sprzątania raszam w piątek po Mszy św. wieczorowej, kolejne Rodziny z ul. Ełckiej. 

Bobry:- Bóg zapłać za sprzątanie naszej kaplicy naszym Parafian: p. Randzio, Kalicka. Do sprzątania zapraszam naszych Parafian: p. Baczewskich; Zawłocckich.

ks. Proboszcz

===============================================================

Jałmużna Wielkopostna

Wielki Post to czas przemiany ludzkich serc przez modlitwę, post i jałmużnę. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcje organizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu. Prosimy o przynoszenie następujących przedmiotów:

1. ZNAKI WIARY – krzyżyki, medaliki, różańce

2. OSTEMPLOWANE ZNACZKI POCZTOWE

3. METALOWE KLUCZE

4. STARE TELEFONY KOMÓRKOWE

5. ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ – mydło, szampon, żel pod prysznic, proszek do prania.

   Zebrane w ten sposób dary zostaną przekazane Misjonarzom Werbistom, by wspomóc ich posługę w placówkach misyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach. Dary można składać w ciągu tygodnia do kosza pod figurą św. Józefa, a po mszach świętych w niedzielę dary będzie zbierać młodzież przy wyjściu z kościoła. Akcja potrwa przez cały okres Wielkiego Postu.

Pamiętajmy, że nie trzeba samemu wiele posiadać, by móc dzielić się z innymi.

ks. Proboszcz

===========================================================

KOMUNIKAT BP. JERZEGO MAZURA, BISKUPA EŁCKIEGO W ZWIĄZKU Z ROZPOWSZECHNIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA 

W ostatnich dniach środki społecznego przekazu informują nas o niepokojącym rozprzestrzenianiu się koronawirusa w świecie, a także w Polsce. Ma ono znamiona epidemii.

W związku z tym, serdecznie proszę wszystkich duszpasterzy w naszej diecezji i wiernych o modlitwę i wzajemne wsparcie. Chciałbym, byśmy dostosowując się do zaleceń służby zdrowia minimalizowali możliwość zarażenia się. Zachowajmy wszelkie środki zwiększonej ostrożności, a nade wszystko nie ulegajmy panice i zachowajmy spokój.

Jako ludzie wierzący, zwróćmy się w ufnej modlitwie do Chrystusa, prosząc o odwrócenie niebezpieczeństw i szkód, jakie niesie wirus. Nie zaniedbując niczego, co możemy zrobić dla powstrzymania wirusa, powierzmy Panu Bogu prośbę o pomoc i obronę. Przynaglają nas do tego słowa Psalmisty, który mówił: ,.Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie ” (Ps 127,1).

Przez wieki w obliczu różnych nieszczęść, epidemii, kataklizmów chrześcijanie uciekali się w modlitwie do Boga za pośrednictwem Matki Bożej i wstawiennictwem świętych Patronów. Trudne chwile pozwalała im przetrwać wiara w moc sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii. Nasi przodkowie uciekali się do Chrystusa, i znajdowali pociechę, umocnienie i ratunek w Jego krzyżu oraz wstawiennictwu Matki Najświętszej. W sytuacjach klęsk żywiołowych, nieszczęść i chorób uciekali się do postu i modlitwy. My również, pełni ufności w Bożą Opatrzność, podejmijmy w intencji odwrócenia zła, jakie niesie epidemia, modlitwę różańcową.

W intencji służby zdrowia i chorych, a zwłaszcza tych, którzy są najbardziej narażeni na zgubne skutki zakażenia koronawirusem odmawiajmy Koronkę do Bożego miłosierdzia lub inne modlitwy w rodzinach, kościołach, miejscach pracy.

Zachęcam do uczestniczenia we Mszach świętych, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Po niedzielnej Mszy św. zaśpiewajmy Suplikacje.

Otoczmy także opieką ludzi starszych i samotnych żyjących w sąsiedztwie, obok nas. Zwróćmy uwagę na sytuację osób, które potrzebują naszej sąsiedzkiej pomocy.

Proszę, aby w Modlitwie wiernych, podczas Mszy św. często pojawiały się wezwania za wszystkich dotkniętych epidemią na świecie i w Polsce, o miłosierdzie Boże dla zmarłych i pociechę dla ich rodzin, o łaskę zdrowia dla chorych, o błogosławieństwo i ochronę dla lekarzy, służby zdrowia i opiekunów oraz mądrość dla rządzących i roztropność dla wszystkich ludzi.

Z darem modlitwy z serca błogosławię

Bp Jerzy Mazur SVD

======================================================

II Niedziela Wielkiego Postu (08.03.2020 - 15.03. 2020)

Dzisiaj:- Dzień Solidarności z Misjonarzami

- ofiary na tace przenaczone są na bieżące cele remontowe w naszej Parafii (II niedziela miesiąca)

- zapraszam serdecznie Dzieci, na godz. 12.10 do k-ła, na spotkanie formacyjne, Dziecięcej Grupy czcicieli Św. Aniołów.

W tym tygodniu:- jutro na godz. 17.30 na Nabożeństwo do Ducha Św. - Wspólnotę NNU Jezusa;

- we wtorek zapraszam na Nabożeństwo do św. Aniołów

 - w środę zapraszam na Nabożeństwo do św. Józefa, patrona naszej Parafii

- w piątek, zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30. W czasie Mszy św. w tym dniu, zbierane będą ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

- w sobotę, zapraszam ministrantów na zbiórkę na godz. 11.30

W przyszłą niedzielę: - zapraszam na godz. 8.30 na Nabożeństwo Gorzkich Żali.

- zapraszam serdecznie Dzieci, na godz. 12.10 do k-ła, na spotkanie formacyjne Dziecięcej Grupy czcicieli Św. Aniołów.

- zapraszam na Mszę św. o godz. 12.30 – Rodziców Młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania a po Mszy św. na spotkanie

 Bóg zapłać za posprzątanie k-ła naszym parafianom z ul. Kościuszki: p. Gruszce; Pieloch; Łabanowskim. Do sprzątania raszam w piątek po Mszy św. wieczorowej, kolejne Rodziny z ul. Kościuszki.

 Zwracam się z prośbą do naszych Wiernych o przynoszenie do kancelarii pamiątek (bilety, chustki, breloki itp)z wizyty św. Pap. Jana Pawła II w Ełku, które mogłyby być wykorzystane do zrobienia wystawy o Papieżu do połowy marca.

Bobry:- Bóg zapłać za sprzątanie naszej kaplicy naszym Parafian: p. Strojeccy; Frączkowska Do sprzątania zapraszam naszych Parafian: p. Randzio, Kalicka.

- w piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na godz. 16.30

- zapraszam w niedzielę na Nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 10.30 (przed Mszą św.)

- w sobotę zapraszam na spotkanie dzieci i młodzież na godz. 10.30. Tworzymy grupę dziecięca czcicieli św. Aniołów, zapraszamy dzieci do włączenia się w działanie tej grupy. 

ks. Proboszcz

==================================================

I Niedziela Wielkiego Postu (01.03-08.03. 2020)

Dzisiaj:- Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych”.

- zapraszam na godz. 8.30 na Nabożeństwo Gorzkich Żali. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie formacyjne całą Wspólnotę Żywego Różańcaz racji I niedzieli miesiąca

- zapraszam serdecznie Dzieci, na godz. 12.00 do k-ła, na pierwsze spotkanie formacyjne Dziecięcej Grupy czcicieli Św. Aniołów.

- Bóg zapłać – Róży św. Jana Bosko za ofiarę, którą złożyli na remont naszego k-ła.

- ofiary na tacę przeznaczone są na WSD w Ełku

W tym tygodniu:- jutro na godz. 17.30 na Nabożeństwo do Ducha Św. - Wspólnotę NNU Jezusa;

- we wtorek zapraszam na Nabożeństwo do św. Aniołów                                                                                                                                                             

- w środę zapraszam na Nabożeństwo do św. Józefa

- I czwartek miesiąca, modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne

- I piątek, do południa odwiedziny chorych. Spowiedź od godz. 17.20. Zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30 (jeśli będzie pogoda to na zewnątrz). W czasie Mszy św. w tym dniu, zbierane będą ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

- w sobotę, zapraszam ministrantów na zbiórkę na godz. 11.30

- I sobota, zapraszam na Różaniec ekspijacyjny za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 17.30

W przyszłą niedzielę: - zapraszam na godz. 8.30 na Nabożeństwo Gorzkich Żali.

- ofiary na tace przenaczone są na cele remontowe w naszej Parafii (II niedziela miesiąca)

- zapraszam serdecznie Dzieci, na godz. 12.00 do k-ła, na spotkanie formacyjne Dziecięcej Grupy czcicieli Św. Aniołów.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii, rozpoczną się w niedzielę 22 marca i trwać będą do wtorku 24 marca. Prowadzić je będzie ks. Robert, proboszcz z Regielnicy, który buduje k-ł.

Bractwo Mężczyzn, św. Józefa zaprasza naszych Parafian, na Parafialną Drogę Krzyżową- w terenie, którą przeżywać będziemy w piątek 03 kwietnia.

Bóg zapłać za posprzątanie k-ła naszym parafianom z ul. Kościuszki: p. Kleban, Szulimowskim; Matyszewskim; Jasińskim. Do sprzątania raszam w piątek po Mszy św. wieczorowej, kolejne Rodziny z ul. Kościuszki.

Wspólnie z Katechetami, zwracamy się z prośbą do naszych Wiernych o przynoszenie do kancelarii pamiątek (bilety, chustki, breloki itp)z wizyty św. Pap. Jana Pawła II w Ełku, które mogłyby być wykorzystane do zrobienia wystawy o Papieżu do połowy marca.

Bobry:- Bóg zapłać za sprzątanie naszej kaplicy naszym Parafian: p. Matan, Żwirbla. Do sprzątania zapraszam naszych Parafian: p. Strojeccy; Frączkowska                                                                                                                                                                                                                                   

- I piątek miesiąca, do południa odwiedziny chorych. Zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na godz. 16.00, po Drodze Krzyżowej Msza św.       

zapraszam w niedzielę na Nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 10.30 (przed Mszą św.)                                                                                                       

w sobotę zapraszam na spotkanie dzieci i młodzież na godz.10.30

ks. Proboszcz

======================================================================================

VI Niedziela Zwykła (16.02.2020 - 23.02.2020)

Dzisiaj:pod chórem są wyłożone koperty, w których znajduje się informacja, na temat możliwości składania ofiar na remont i malowanie naszego k-ła. Bóg zapłać Wszystkim, którzy te ofiary złożyli.

W tym tygodniu:- jutro na godz. 17.30 na Nabożeństwo do Ducha Św. - Wspólnotę NNU Jezusa;

- w środę zapraszam na Nabożeństwo do św. Józefa;

- w piątek zapraszam po Mszy św. młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania na spotkanie

- w sobotę zapraszam ministrantów na zbiórkę na godz. 11.30

- w sobotę zapraszam na godz. 17.30 – Bractwo Mężczyzn św. Józefa a także Panów, którzy chcieliby włączyć się w działalnośc Bractwa - na Różaniec, Mszę św. a po Mszy św. na spotkanie formacyjne

 Bóg zapłać za posprzątanie k-ła naszym parafianom z ul. Kościuszki: p. Anna i Daniel Przyborowski; Eugenia Biernacka. Do sprzątania zapraszam w piątek po Mszy św. wieczorowej, kolejne Rodziny z ul. Kościuszki.

 Bóg zapłać Wszystkim, którzy złożyli w minionym tygodniu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Bóg zapłać p. Józefowi Gajek za uporządkowanie terenu przy naszej Parafii.

 Wspólnie z Katechetami, zwracamy się z prośbą do naszych Wiernych o przynoszenie do kancelarii pamiątek (bilety, chustki, breloki itp)z wizyty św. Pap. Jana Pawła II w Ełku, które mogłyby być wykorzystane do zrobienia wystawy o Papieżu.

 Tworzymy Wspólnotę dziecięcą, oddająca cześć Św. Aniołom. Zapraszamy serdecznie Dzieci w niedzielę 01 marca na godz. 12.00 do k-ła na pierwsze spotkanie formacyjne.

Przypominam o Kursie Przedmałżeńskim, który rozpoczyna się 28 lutego w par. św. J.P. II w Ełku.

Bobry:- Bóg zapłać za sprzątanie naszej kaplicy naszym Parafian: p. Madajczyk, Laskowska Do sprzątania zapraszam naszych Parafian: p. Pileoch, Stojecki. - w sobotę zapraszam na spotkanie dzieci i młodzież na godz. 10.30 ( przypominam o egzaminie bierzmowanym)

ks. Proboszcz

======================================================

V Niedziela Zwykła (9.02.2020 - 16.02.2020)

Dzisiaj:ofiary na tacę przeznaczone są na cele remontowe w naszej Parafii (jak w II niedzielę miesiąca)

- pod chórem są wyłożone koperty, w których znajduje się informacja, na temat możliwości składania ofiar na remont i malowanie naszego k-ła. W minionym tygodniu W.Ż.Różańca – Róża Fatimska, złożyła ofiarę na remont k-ła. Bóg zapłać Wszystkim, którzy te ofiary złożyli.

W tym tygodniu:- jutro na godz. 17.30 na Nabożeństwo do Ducha Św. - Wspólnotę NNU Jezusa;

- we wtorek Wsp. NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego. Zapraszam na godz. 17.30 na Nabożeństwo dla Chorych i Sakrament Namaszczenie Chorych.

- w środę zapraszam na Nabożeństwo do św. Józefa;

- w piątek zapraszam po Mszy św. młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania na spotkanie

- w sobotę zapraszam ministrantów na zbiórkę na godz. 11.30

Bóg zapłać za posprzątanie k-ła naszym parafianom z ul. Kościuszki: p. Seweryn; Palczewskim; Maciorowskim; Kłoczko. Do sprzątania zapraszam w piątek po Mszy św. wieczorowej, kolejne Rodziny z ul. Kościuszki.

Do środy, 12 lutego do godz. 10.00 -można składać stare przedmioty elektryczne i elektroniczne przy garażu. Przyjedzie firma, która to zabierze i ofiary z tych przemiotów zostaną przeznaczone na zakup inkubatorów do szpitala prowadzonego przez Siostry na misjach ( na stoliku wyłożone są ulotki na ten temat)

Bobry:- Bóg zapłać za sprzątanie naszej kaplicy naszym Parafian: p. Dutkowscy, Zalewscy. Do sprzątania zapraszam naszych Parafian: p. Madajczyk, Wittlieb. Bóg zapłać Wszystkim, którzy uporządkowali naszą kaplicę po Świętach. - w sobotę zapraszam na spotkanie dzieci i młodzież na godz. 10.30

Bóg zapłać Panom: Dariuszowi Kudrwiec i Krzysztofowi Malinowskiemu za zebranie i przywiezienie zużytego sprzętu gospodarczego, elektrycznego, elektonicznego w ramach zbiórki na zakup inkubatorów do Szpitala prowadzonego przez Siostry Zakonne na misjach.

ks. Proboszcz