Droga krzyżowa

Droga Krzyżowa na zewnątrz: – indywidualnie odprawiana na placu za kościołem. Zgodnie z dekretem ks. Biskupa Ełckiego, można uzyskać Odpust zupełny, za odprawienie Drogi Krzyżowej na zewnątrz, pod zwykłymi
warunkami.

Dnia 14 września 2018, w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, została poświęcona, przez ks. kan. Andrzej Bryg, proboszcza, Drog Krzyżowa na zewnątrz.
Fundatorami tej Drogi Krzyżowej są p. Stanisława i Józef Gajek z Nowej Wsi Ełckiej.
Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, swoim dekretem, umożliwił wiernym, po odprawieniu Drogi Krzyżowej, na zewnątrz, uzyskanie odpustu zupełnego (po spełnieniu zwykłych warunków).