Msze święte

Niedziela:
godz. 9.00
godz.10.45 (w kaplicy w Bobrach)
godz.12.30
Dni powszednie
(poniedziałek – sobota): godz. 18.00